Plastic Recycling Plants In Vietnam

Vietnamese plastic recycling plants directory - showing companies in Vietnam that process plastic waste into new materials. 31 plastic recycling plants based in Vietnam are listed below.

Company Name No. Staff Materials Processed (tons/year) Capacity (tons/year)
Cơ Sở Kỳ Duyên PE, PP Granules/Pellets 6,000
Cơ Sở Nhựa Chí Hiền PP, PA, PE, HDPE, LDPE Granules/Pellets
Công Ty Cổ Phần Nhựa 04 LDPE, PP Granules/Pellets
Công Ty Cổ Phần Q.M.T - JP Plastic PA, PE, PP Granules/Pellets
Công Ty Cổ Phần Tái Chế Nhựa Lam Trân LDPE, LLDPE, PE Granules/Pellets
Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Đồng Phát ABS, HDPE, HIPS, PP, PVC Granules/Pellets
Công Ty Cổ Phần Trịnh Nghiên 400 LDPE, LLDPE, PP Granules/Pellets
Công Ty Interyarthre Co. Ltd. 200 PET Flakes
Công Ty Khánh Quỳnh Long An HDPE, LDPE, LLDPE Granules/Pellets
Công ty TNHH Công Nghiệp và Dịch Vụ Bình Minh 150 ABS, HIPS, PA, PBT, PC, PC/ABS, PP Granules/Pellets 27,000 30,000
Công ty TNHH H.A Waste Plastic Granules/Pellets
Công Ty TNHH hạt nhựa Phú Nhật HDPE Granules/Pellets
Công Ty TNHH MTV Bào Zheng ABS, HDPE, PP, TPU Granules/Pellets
Công ty TNHH Nhựa H&D HDPE, LDPE Granules/Pellets
Công Ty TNHH Nhựa Tái Chế Duy Tân 300 HDPE, PET Granules/Pellets
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đệ Nhất ABS, LDPE, PA, PE, PP, PVC Granules/Pellets
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Sơn Trang Plastic LDPE Granules/Pellets
Công Ty Tnhh Thương Mại Nhựa Hợp Thuận PET, PP, HDPE, LDPE, LLDPE, ABS, POM Granules/Pellets
Công Ty Tnhh Thương Mại Nhựa Trang Yên PP Granules/Pellets
CPI Vietnam Plastic Company Limited ABS, PC/ABS, PE, PET, PP Granules/Pellets
Doanh Nghiệp Tư Nhân Chí Phụng LDPE, LLDPE Granules/Pellets
Hoang Minh Plastics PE, PP Granules/Pellets
Hung Phu Plastic Investment Co., Ltd. HDPE, PP Granules/Pellets
IAV Global Limited Co. HDPE, LDPE, PC, PP Granules/Pellets
Khang Kien Company Limited PET Flakes
Quynh Quyen Production And Trading Co., Ltd. ABS, PE, PP Granules/Pellets
Tin Thanh Plastic Manufacturing - Trading Co., Ltd. ABS, HDPE, HIPS, LDPE, PA, PP, PVC, TPU Granules/Pellets
Tran Thanh Phat Company ABS, HDPE, HIPS, PE, PP, PVC Granules/Pellets, Flakes
Truong Thuy Production And Trading Private Enterprise PE, PP, PVC Granules/Pellets
Vinatic Hai Phong Company Ltd. 250 HDPE, LDPE, LLDPE Granules/Pellets
VitaMat Jsc HDPE, LDPE, LLDPE, PE, PP Granules/Pellets